Főoldal Publikációk Régi történet ez?

Régi történet ez?

Bogárdi Szabó István elmélkedése, Kossuth Rádió, Lélektől lélekig, 2022. március 20.

 

„Éppúgy tudjátok, mint mi, hogy emberek között egyenlő jogokról csak egyenlő erők esetén lehet beszélni, de amúgy a hatalmasok megteszik, amit megtehetnek, a gyengék pedig elszenvedik, amit rájuk mérnek.” Jól ismert mondatot idéztem, amely Thuküdidésznek, a görög történetírónak a peloponnészoszi háborúkról írt művében olvasható. Az athéniek mondták ezt a mélosziaknak, mikor behódolásra szólították fel őket. A mélosziak 700 éve szabadok voltak, saját jogrendjük és kultúrájuk volt, szabadon kötöttek szövetségeket, és választottak maguknak oltalmazó nagyhatalmat. Ők minden áron ki akartak maradni Athén és Spárta háborújából, ám a rájuk támadó athéniek teljes alávetettséget követeltek. Cinikus megjegyzésük szerint csak egyenlő felek tárgyalhatnak egyenlő jogokkal. Ez az istenek és a természet törvénye, de leginkább az embereké – vetették oda nyeglén: „Az emberekről minden bizonnyal állíthatjuk, hogy a természetükben rejlő kényszer miatt, ha megvan rá a hatalmuk, uralkodni akarnak... mi pedig a hatalmunk kiterjesztése céljából jöttünk ide.” S ha azt hiszitek, hogy Spárta segíteni fog nektek, csak csodáljuk a gyermeki naivitásotokat, de nem irigyeljük az ostobaságotokat.  S valóban, Spárta nem segített. Mit mondjak, nem csudálkozunk, mi is látjuk, ahogy a hatalmasok szemrebbenés nélkül összekeverik a számukra végsősoron jelentéktelen gyengéket, mostanában például a térképen is Magyarországot Szerbiával vagy Romániával.

A peloponnészoszi háború úgy lett, hogy Spárta folyton függetlenségéről szónokolt és, úgymond, el akarta hárítani Athén basáskodását (az athéni demokrácia-exportot). Athén viszont a szabadság jegyében lépett fel, és úgymond a spártai zsarnokság ellen küzdött, akkor is, amikor sorra leigázta a gyengébb városállamokat. Mélosz elpusztítása ennek az erőszak-spirálnak volt a része. Ám a 30 évig tartó, értelmetlen háború nyomán a hellén világban fellángolt a nacionalizmus, az egykori szövetségek darabokra hullottak, új világrend jött létre, belső konfliktusok robbantak ki, társadalmi versengés ütötte fel a fejét, mely szétzilálta az erkölcsi rendet, a gyengék végképp esendők lettek, az erőseket pedig a harc démona tartotta fogva, és a győzelem érdekében még leghűségesebb szövetségeseiket is elárulták és kiszolgáltatták. Vélhetnénk, régi történet ez, és csak annyi a tanulsága, amit a cinikus athéniak mondottak a mélosziaknak: az ember, ha megvan rá a hatalma, uralkodni akar.

 

Mégis nyerhetünk némi belátást, ha a régiek bölcsességén mérjük a saját tapasztalatainkat. Mielőtt Athén és Spárta közvetlenül összecsapott volna, Athént járvány tizedelte meg. Sorsdöntő esemény volt ez, mert évtizedekig késleltette a békét. Thuküdiszész sajátos kifejezéssel azt mondja, ami történt, az paralogikus volt. Magyarra így lehetne fordítani: nem lehetett rá felkészülni, nem volt előre látható. Milyen paradoxon, hiszen a bajt éppen az előrelátás idézte elő, a városba ugyanis  a védvonalak mögé húzódó tömegek hurcolták be járványt.

 

Mégis, itt beláthatunk valamit. Jób könyvében olvassuk a félelmes szörnyről, a Leviathánról: „nincs a földön hozzá hasonló, úgy van megteremtve, hogy nem retteg semmitől” (Jób 41,33). Ez a mitikus állat lett a jelképe az öngerjesztő emberi hatalomnak, mai szóval a szuperállamnak.  De így mondja Jób könyve: a földön nincs ilyen. Így is fordítható: a poron. A poron, melyből vétetett az ember. Ebből pedig egy másik belátást nyerhetünk. Bármibe sodorjon a háború, egyedül az irgalmaság és az emberiesség nyitja meg a jövőt.  Aki békét akar, többet akar, mint aki valami kényszer ürügyén, mégis könnyelműen beleveti magát a pusztulásba. A békéhez több erő kell, mint a háborúhoz. Aki háborút akar, keresni fogja mások gyengeségét – aki békét akar, jól tudja, hogy a hatalomvágy végül éppen a hatalmasokat teszi tönkre. Aki háborút akar, a másik halála árán akar magának életet – aki békét akar, jól tudja azt is: a hatalmaskodóhoz csak itt, a porvilágban nincsen fogható, de majd elsorvad, és a helyén más nőtteti fel magát. Az apostol szerint csak az marad meg, ami életet terem a porból is. És ez nem a gyenge érzelgősség. Az isteni igében bennefoglaltan megmarad a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény (Galata 5,22-23), ezek nincsenek kiszolgáltatva a beláthatatlannak, és megmaradnak a múlandóban is. Ezeket cselekedjétek.

 

 2022. március 20.

« Vissza

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ