Június

Bogárdi Szabó István püspök gondolatai a Kossuth Rádió 2018. június 8-án elhangzott, Vasárnapi Újság című műsorában.
 

Szomorúan olvastam a hírt, hogy Sopronban a Biblia éve kapcsán tartott egész napos Biblia-felolvasás közben megvertek egy római katolikus lelkészt. Az brutális támadásnak nyilván lesz hatósági következménye is, ehhez nem tudok hozzászólni. Hogy az inzultusnak volt-e talán politikai motívuma, szintén nem tudhatom, de megjegyzem, ugyan csodálkoznék, ha lett volna, de olyan nagyon mégsem csodálkoznék, mert tény, hogy Magyarországon az erőszakig fajuló politikai-ideológiai keresztyén ellenességnek sajnos van még élő történelmi gyökere, és erről a gyökérről felsarjadhat a soproni esethez hasonló. Rögtön hozzáteszem, hogy ez a gyökérzet - biblikusan szólva - a keserűség gyökere, semmiképpen sem kizárólag a keresztyénekre vonatkozik. A gyűlölet kiterjed minden vallásra, s tovább menve, népcsoportra, társadalmi rétegre, meggyőződésre, sőt, nemcsak kiterjedhet, hanem mint most is látjuk, ki is terjed: békétlenséget támaszt, haragot szít, háborúságot szül. S mi keresztyének jó, ha alázattal kérdezzük magunkat, kiálltunk-e mindig mások védelmében? De nem kérdezni, inkább kérni szeretnék.

 

Hadd kérjem most a Biblia-olvasókat, keresztyéneket és nem keresztyéneket egyaránt, hogy amikor ezt a megdöbbentő hírt hallják, vagy olvassák, ne hagyják abba a Biblia olvasását, hanem inkább lapozzák fel Jézus igéit, melyekben szelídségre, a bosszúállásról való lemondásra, a békesség keresésére, sőt erőszak esetén az erőszakmentes ellenállásra, a hosszútűrésre tanít. És arra is kérem a Hallgatókat, engem se értsenek félre. Amikor a megvert lelkésszel való szolidaritásomat kifejezem, nem arra buzdítok, hogy adjuk fel hitünket, vagy éppen vonuljunk vissza véleményünkkel, tegyük félre igényünket a keresztyénség életformáló erőinek érvényesítésére, s keressük magunk is talán azokat a megoldásokat, melyeket oly erőteljesen szuggerál a mai gyűlölködő világ, hogy szinte már heccel rá minket. Éppen ellenkezőleg! Arra bátorítok mindenkit, hogy most éljük meg igazán és még erőteljesebben, hogy mit jelent az apostol igéje: „Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!” Ez az apostoli intelem Jézus szavában gyökerezik, Aki arra kéri tanítványait, hogy ne átkozzák azokat, akik őket üldözik, hanem inkább imádkozzanak érettük, sőt mi több, áldják azokat, akik őket átkozzák. Nincs ebben semmi különös elcsavarása az ösztönös emberi reakcióknak. Ebben az foglaltatik benne, hogy megértettük: a gyűlölet és harag gyökere a szívünkben van, és megértettük azt is, Isten a szívek gyógyítója. Adja Isten, hogy szelídlelkűségünk, hosszútűrésünk és alázatunk által is gyógyuljon a mi beteg, torzult és indulatos társadalmunk. Így kellene jóval győzni a gonoszt.  

« Vissza

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ