Főoldal Igehirdetések Veletek lesz!

Veletek lesz!

Textus: Máté ev. 28,18-20

Bogárdi Szabó István beszéde a budahegyvidéki gyülekezetben Vertán-Milován Márta keresztelésén a budahegyvidéki gyülekezetben 2021 május 24-én

 

 

Régóta vártunk erre a pillanatra! A járvány, az életünket korlátozó intézkedések, és ezek miatt az, hogy még nagy eseményen sem találkozhattak a családok, bizony meghátráltatta annak ünnepélyes aktusát, hogy ezt a gyermeket a keresztség sákramentuma által Jézus Krisztus seregébe, az anyaszentegyházba felvegyük.

Amikor a szereztetési igét hallgatjuk, megrendít, sőt, a szívünket megüti Jézus szava a nyitányban: „nekem adatott minden hatalom mennyen és földön...” Ez az uralkodó szava. Deklaráció: a feltámadott Jézusé minden ezen a világon. Ahogy Pál apostol mondja: az Atya mindent a lábai alá vetett (1Kor 15,29). Ő a mi urunk, királyunk és parancsolónk. És így is szól a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Igen, egy uralkodó így beszél: menjetek el, hódítsatok! Hajoljon meg minden térd a nevemre – mennyei, földi, föld alatt való (Filippi levél 2,10).

S ebből a szóból bontakozik ki a mi keresztyéni tisztünk is. Ez pedig az, hogy mi szülők, mi gyülekezeti tagok, Krisztus-követők mindenkit, leginkább gyermekeinket vigyük Jézushoz, helyezzük oltalmába, állítsuk zászlaja alá. S ahogy bontakozik bennünk ennek a parancsnak az értelme, az ige utolsó szava még inkább megrendít. Jézus azt mondja: „veletek vagyok minden napon a világ a világ végezetéig!” Ez tehát egy másfajta királyság, ez másfajta uralom, másfajta mindenhatóság, mint amit az embervilágban, a történelemben megtapasztalunk. A földi király kérdése az, hogy ti, az én alattvalóim, velem vagytok-e? Hűségesek vagytok-e hozzám, beálltok-e a zászlóm alá, s ott vagytok-e mindig, mint elkötelezettek? Velem vagytok-e?

Jézus Krisztus azonban azt mondja: én veletek vagyok! Az ő hatalma, isteni uralma, megváltó szeretete Isten szüntelen velünk-létét ábrázolja ki. Veletek vagyok! Aki Jézussal van, aki zászlója alá áll, csatlakozik közösségéhez, az újra meg újra ezt a tapasztalja: Ő velünk van. Velünk van az áldott és szép időkben, mikor áldásait vesszük, és velünk van a nehéz időkben, mikor kegyelmével megtart.

Így mondtuk: mi régóta vártunk erre az ünnepi pillanatra. De Ő a várakozás ideje alatt is velünk volt, megőrzött, hűségében megtartott. És hisszük, hogy a jövőben is ott lesz e gyermekkel és családjával. Ebben a boldog megtapasztalásban, ebben a valósággá váló reményben kereszteljük meg hálaadással egy gyermeket. Veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Ámen

 

 

 

 

« Vissza

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ