Főoldal Igehirdetések Szöul Lord-Church gyülekezet

Szöul Lord-Church gyülekezet

Textus: Római 1,17; 3Mózes 19,2

Bogárdi Szabó István püspök 2016.09.25-én, a szöuli Lord-Church gyülekezet előtt elhangzott igehirdetése.

Mindenek előtt hadd adjam át a magyar református testvérek köszöntését, és áldás kívánását.  Igen nagy öröm számunkra, hogy hosszú ideje testvéri kapcsolatban állhatunk újra és újra találkozhatunk, közösen vehetünk részt a keresztyének missziójában, és mint ma is, épülhetünk egymás hite által.

 

500 évvel ezelőtt, amikor Magyarországán és Koreában alig ha tudhattak egymásról az emberek, Magyarország sok mindenben hasonlatos volt ahhoz, amit az elmúlt évszázadokban Korea népe is megtapasztalt. Akkoriban két nagy birodalom támadt az országra, amely három részre szakadt, és csak reménység volt arra, hogy valaha is újra egyesülhet. Sokszor két falu, amelyek egymás szomszédságában voltak, és ahol rokonok éltek, egyszerre csak azt találták, hogy közöttük határ húzódik meg, és többé nem látogathatják egymást, már két szembenálló világ részei lettek. Az országot ellenséges hadseregek tartották megszállva, és folytonos háborús készületben élt mindenki.  A háborús övezetekben a lakosság elhagyta a régi településeket,  erdőkbe, mocsarakba húzódtak vissza, és szinte lehetetlenné vált az élet. Ekkor érkezett Magyarországra is a reformáció nagy üzenete: az igaz ember hitből él. De ez az üzenet nem 500 évvel ezelőtt hangzott fel először. Pál apostol kétezer évvel ezelőtt, amikor Rómába készült, hogy az ott  élő keresztyénekkel testvéri közösséget ápoljon, mint egy bemutatkozó levélként maga előtt küldött egy írást, ez a Római levél, és ebben szólaltatja meg ezt a csodálatos üzenetet. És nem is Pál apostol, aki ezt először leírta, hanem Habakuk próféta, aki évszázadokkal korábban nagy és súlyos konfliktusok közepette adta át Isten megtartó üzenetét népének. És nem is Habakuk próféta az első, aki ezt az üzenetet megfogalmazta, hanem maga Isten, amikor Mózes által törvényt adott megszabadított népének, és így hívja őket magához: szentek legyetek, mert én, az Úr szent vagyok. 

 

De hadd szóljak először a hit nagy igazságáról. Az igaz ember hitből él. A legtöbb nyelven így – ha jól tudom – a koreai nyelven is jövő időben fogalmazva fordítjuk az igét. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol eredeti görög szövegében is áll. De ha Habakuk próféta szövegét nézzük, akkor abban azt találjuk, hogy a jelen időt és a jövő időt ugyanúgy  fejezzük ki. És ez így van a magyar nyelvben is. Ha azt mondom, hogy az igaz ember hitből él, akkor ez jelentheti azt is, hogy máris hitből él itt és most, és jelentheti azt is, hogy hitből fog élni, vagyis a hit fogja megtartani a jövőben, amikor nagy és súlyos bajok érik, próbatételeket kell elszenvednie, amikor az emberi számítások kudarcba fulladnak, egy szóval, amikor nagy nyomorúság következik be. Vagyis, ha jól értjük, akkor az apostol és a próféta kijelentése Istennek megkezdett munkájára utal, arra, hogy amit szeretetéből, hűségéből és irgalmasságából nekünk ajándékozott Jézus Krisztusban, ez pedig az új élet, az az új élet nem a távoli jövő ígérete, hanem bennünk megkezdett valóság. Ez pedig a hit nagy titkára mutat rá. A hit magával Istennel kapcsol össze minket. Azt tudjuk, hogy aki hinni tud, az kitartóbb, erősebb, annak mindig van valami kilátása a tragikus élethelyzetekben is. És megfordítva: ahol hiányzik a hit, ott az életünk sötétebb, keményebb, ott kevesebb a reményünk. Pál apostol azonban nem általánosságban, hanem konkrétan beszél a hitről. Vagyis a hit nem valami emberi képesség, tulajdonság, hanem Isten ajándéka, hogy kapcsolatban legyünk vele. Tehát nem az a hit, hogy úgy általában hiszünk, hiszünk valami jobban, valami szebben, vagy hiszünk a terveink megvalósulásában, hanem bizakodás és reménység Istenben. És Isten sem valami általánosság, hanem élő személy. A filozófusok szokták Istent kozmikus hatalomnak, legfőbb intelligenciának, világalkotó szellemnek nevezni, de mi tudjuk, hogy a hit azt jelenti, hogy hiszünk Istenben, és hiszünk Istennek. Egészen pontosan erről beszélt a régi próféta is, amikor rámutat, hogy miért ez az Istenbe vetett hit az egyetlen út. A próféta könyvének második részében rámutat kora nyomorúságára. Kortársai öncsalásban éltek. Becsapták önmagukat, megcsaltak másokat, és még az egész társadalom is csalások sorozatában élt. És végül még a legfontosabb dologban is csaltak, bálványimádók voltak. Ezt mondja a próféta: jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez…. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel… jaj annak, aki megitatja felebarátját…. Jj, annak aki a fának mondja: serkenj fel /Habakuk 6,2, 9,12, 19/ Pál apostol pedig a Római levél elején fest megrendítő képet az emberiség állapotáról: Istent megismerték, de nem dicsőítették, hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett /Róma 1,21/

Amikor 500 évvel ezelőtt elérkezett Magyarországra is a hit nagy üzenete, akkor sem csak arról volt szó, hogy széthullott az ország, hogy idegen hatalmak szállták meg, hogy elvesztette szabadságát, hogy az emberek menekülni kényszerültek, hogy elveszett a jövő reménye. Egy magyar reformátor leírta, hogy amikor az erdőkbe és mocsarakba menekült embereket megkereste és evangéliumot hirdetett nekik, és rövid időn belül több, mint százötven gyülekeztet szervezett, akkor leírja azt is, hogy a megtérés evangéliumát hirdette nekik. Hiszen, amikor felragyog a csodálatos üzenet, hogy az igaz ember hitből él, vagyis abból él, hogy Istenbe veti bizodalmát, akkor ez tiszta tükröt is tart elénk, és rámutat betegségeink és nyomorúságaink okára, arra, amit az előbb így neveztem: öncsalás.  Ezért kell összekötnünk az ígéretet Isten parancsával is. Mert kinek van kapcsolata Istennel? Igen, az előbb azt mondottuk, hogy annak, aki hisz Őbenne. DE azt is mondtuk, hogy ez a hit bizalmat jelent, azt jelenti, hogy személyes kapcsolatunk van Istennel. Ez pedig másként nem lehetséges, mint úgy, ahogyan Mózes III. könyvében olvastuk, éppen úgy, hogy Isten jó törvénye szerint szentté leszünk. Mert Ő szent. Ami szent, az az életünknek legfontosabb helyén áll. Amikor először jártam Koreában, megdöbbentem, hogy a templomokba úgy jönnek az emberek, hogy leveszik cipőjüket. Ezzel fejezi ki, hogy Isten háza, a templom szent hely. Annyira fontos és annyira más, hogy nem lehet köznapi módon viselkedni. Ami szent, az azt kívánja, hogy életünk más milyenné legyen, megváltozzon, Istenhez igazodjon. Azt kívánja, hogy szeretete szerint éljünk, azt kívánja, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket Krisztusban. 

 

A reformáció tehát életformáló igazságot mondott ki, és akik ennek üzenetét befogadják, azoknak az élete elkezd megváltozni. Azért él az igaz ember hit által, azért lesz számára az Istennel való kapcsolata a változások forrása, mert éppen a hit teremti meg számunkra az igazi életformát. Az apostolok sok helyütt beszélnek arról, hogy mit jelent hitben élni. Most csak néhányat hadd soroljak az olvasott igék fényében. Mindenek előtt azt jelenti hitben élni, hogy életünk középpontjában a szentséges Isten áll. Ő lesz a mi napkelténk és világosságunk, Ő a mi bizalmas barátunk, és jóra vezérlő Urunk. Ő a mi vigasztalónk, és törvényadónk. Vagyis ha Isten nélkül csak hazugságban és öncsalásban élhettünk, akkor a hitben már úgy élünk, hogy Istenre támaszkodunk, és szent életrendje szerint élünk. Továbbá hitben élni azt jelenti, hogy képesek vagyunk Isten felől nézni önmagunkat, egyházunkat, társadalmunkat és az egész világot. Ez talán a legnehezebb. Isten szent életakarata felől látni mindent. Hogy mit jelent irgalmasnak, szolidárisnak, segítőnek, önfeláldozónak, minden jóra készségesnek lenni. Isten felől nézzük magunkat, azt jelenti, megértettük, hogy miért teremtett minket Isten, és megértettük azt is, milyennek akar minket látni. Azt akarja, hogy szentek legyünk. S végül hitben élni azt jelenti, hogy mi magunk is, Jézus szava szerint élő víz forrásaivá leszünk. Mert ahogyan Isten Mózes által népe tudtára adta parancsát, és ahogyan  a próféta által megerősítette ígéretét, és ahogyan az apostol által rámutatott ennek az ígéretnek a garanciájára, a megfeszített és feltámadott Krisztusra, és ahogyan 500 évvel ezelőtt a reformátorok újra az egyház elé tárták ezt az üzenetet, úgy szól most is hozzánk az örök érvényű ige, magának Istennek szava: legyetek szentek, mert az Úr szent, és az igaz ember hitből él. Ez az alapja, ez a tartalma, és ez a boldog célja egész keresztyénségünknek.  

Ámen

 

Bogárdi Szabó István püspök koreai útinaplóját a következő linkre kattintva olvashatják: 

http://reformatus.hu/special/szubjektiv-puspoki-utinaplo-koreabol/

  

 

« Vissza

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ