Főoldal Igehirdetések Garay Réka keresztelője

Garay Réka keresztelője

Textus: Máté 28,18-20

Bogárdi Szabó István püspök 2017.08.06-án, a Budahegyvidéki Református Gyülekezetben elhangzott igehirdetése.

Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, szeretett gyülekezet!

 

A keresztség kiszolgáltatása, maga a cselekmény, az esemény valahogy mindig úgy kezdődik, ahogy fel is idézzük: láttunk már ilyet templomban, esetleg keresztszülőként vagy szülőként mi magunk is részt vettünk ilyenben, ez egy szokás, ez egy rend, ez hozzátartozik ahhoz, amit Jézus Krisztus mond: tanítsátok meg, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek... Ez az az első minden, ami a szereztetési igében benne foglaltatik. Akkor teljes a keresztyén életünk, ha a keresztség nem hiányzik belőle. Vannak, akik azt mondják, hogy ezzel kezdődik a keresztyén élet, de én most, az Igéhez igazodva mondom, hogy ez része a krisztusi minden-nek.

 

Másodsoron azt látjuk az Ige fényében, hogy erre a keresztségre azért kerülhet sor, azért kereszteljük meg ezt a gyermeket, mert vannak, akik komolyan veszik Jézus szavát: menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a második minden. Ez Jézus Krisztus teljesség-igénye, nemcsak abban az értelemben, hogy azt kívánja, hogy egyesek életében az Ő szava, tanítása igazsága, Isten országának az öröme teljes és maradéktalan legyen, hanem úgy is teljesség-igény ez, hogy mindenkire kiterjed. Ez az egyház egyik nagy titka: nem néhány kiváltságos intézi egymás között az üdvösség ügyét, akik hasonszőrűek, hason-lelkűek, egyféleképpen gondolkoznak, akik szavak nélkül is értik egymást, hanem – ahogyan majd hallani fogjuk a Korinthusi levélből –  sokfélék vagyunk sokféle népből, sokféle habitussal, sokféle gondolattal. Jézus igénye így terjed ki mindenkire.

 

Azért mondja ezt Jézus, és ez a harmadik minden, mert övé minden hatalom. Ez a hatalom önhatalom, vagyis nem megszerzett hatalom, nem másoktól elvett hatalom, nem kicsikart, bitorolt hatalom, hanem isteni hatalom. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön – mondja Krisztus. A teremtő, a megváltó, a megszentelő, az üdvözítő Isten hatalma ez! Aki érti és befogadja, az engedelmeskedik neki, és mindenki felé próbálja közvetíteni.

 

Három a magyar igazság (három mindent hallottunk), és egy a ráadás. Jézus a parancshoz, az elkötelezéshez ígéretet is ad. Ezért mondják a régiek, hogy ezért sákramentum, szentség a keresztség, mert nemcsak parancs és elkötelezés van benne, nemcsak megpecsételés van benne, hanem ígéret is van benne: veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez a negyedik minden. Azt kívánjuk, hogy legyen e gyermek boldog megtapasztalása, hogy jó a Krisztus útján járni, jó az Ő népéhez tartozni, jó a mindenható Istennek engedelmeskedni, és felette nagy boldogság, hogy mindehhez Ő maga azt az ígéretet adja és teljesíti, hogy velünk van minden napon e világ végezetéig. Teljesen, mindenkinek, Jézus teljhatalmával, és mindenkor. Isten áldja és őrizze így ezt a gyermeket.

 

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, magasztalunk és dicsőítünk Téged e gyermekért, a benne és vele adott életajándékért, a szülők és a család öröméért. Kérünk, áldd meg szüleit és családját, hadd hordozzák ezt a gyermeket soha el nem fogyó szeretetben, Jézus Krisztus útjára tanítva. És add, hogy ez a gyermek békességben, szépségben, egészségben, bölcsességben növekedhessék. Áldd meg ajándékaiddal, vezesd a Krisztus útján, add meg neki mindazt, amit őfelőle készítettél a mi Urunk Jézus Krisztusunkban, engedd, hogy megismerje Őt, szívébe fogadja, hittel kövesse, és boldog várományosa lehessen az eljövendő életnek. Köszönjük mennyei Atyánk, hogy e kérésünket el se mondhattuk, Te már kegyelmesen meghallgattad azt, legyen Neked ezért dicsőség most és minden időben.
Ámen

 

 

« Vissza

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ